ARCHITEKTURA,  Dříve publikované,  HISTORIE

Mariánský sloup v Praze

Osud se k této památce nezachoval vůbec vstřícně. Píše se rok 1650 a císař Ferdinand III, jinak též císař římský, král český, uherský a chorvatský, markrabě moravský a arcivévoda rakouský, nechal na Staroměstském náměstí (tehdy Staroměstském rynku) postavit Mariánský sloup jako poděkování Panně Marii za obranu Prahy před švédskými vojsky v roce 1648. Sloup se těšil veliké úctě, konaly se zde pobožnosti, táhla k němu procesí. Stal se nedílnou součástí náměstí.

Hlupák bez vzdělání sloup povalil

3. listopadu 1918 jistý Franta Sauer zorganizoval tah Prahou za účelem stržení sloupu. Což se nakonec, za pomoci hasičů, povedlo. Když dohledáme, kdo to ten Sauer byl, musíme konstatovat, že šlo… o blbce, který po x-tém propadnutí vypadl z měšťanské školy ve druhé (!) třídě!  Byl několikrát vězněn za porušení zákona. Tyto skutečnosti mu nebránily hrát si na jakéhosi pražského bohéma. V roce 1923 se ke všemu přiznal a tvrdil, že nechtěl Mariánský sloupu zničit, pouze odstranit…

A nastal neskutečný kolotoč

V podstatě ihned po stržení se rozjely snahy a různé akce směřující k znovuobnovení sloupu… a tyto trvaly neskutečných 102 let!  Zpočátku byly spontánní a nejednotné. Do všeho se totiž od samého počátku až do současnosti zamotala politika, postoje církví, po celé ty roky se sepisovaly petice, konaly se sbírky (prachy se však leckdy používaly na něco jiného) organizovaly se průvody (v roce 1921 tři tisíce studentů katolické školy), „šachovalo se“ s územním plánováním, stavebním zákonem atd. Vše se dá dohledat zde…

Nový Mariánský sloup

Po 102 letech nekonečných sporů byl sloup vysvěcen pražským arcibiskupem Dukou.

Můj názor

Mariánský sloup ke „Staromáku“ prostě patří. I když o jeho dávné existenci spousta lidí neměla až donedávna nejmenší tušení. Nicméně tvrdím: když už znovuobnovení, tak se vší parádou. Bohužel, kopie sloupu není zdaleka úplná, protože se údajně nedochovala dostatečná dokumentace některých částí. Což se týká hlavně soch čtyř andělů. Nicméně podstavce pro ně jsou osazené armaturou, která napovídá, že možná bude jednou Mariánský sloup kompletní.

A souhlasím s memorandem podepsaným 26 českými historiky umění, ve kterém se, mimo jiné, píše, že „…dochovaná dokumentace neumožňuje přesnou rekonstrukci původního díla, takže by případná kopie byla jen „zcela nevěrohodnou, banální atrakcí“.

Leave a Reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error: Content is protected !!